Završena je još jedna radionica u nizu projekta Bokun ure kulture.

U sklopu radionice Individualni tečaj sviranja za voditelje težište je bazirano na osnovnim parametrima o sviranju klavijatura, u vidu davanja intonacija i poznavanja najosnovnijih intervala, akorda  prilikom vježbanja i prigode nastupa.

Radionica je na taj način stvorila preduvjete kako bi mogli voditelji i članovi skupina djelovati na svojim probama i budućim nastupima.

Na taj način stvara se sigurnost i što manje napetosti i treme prilikom upjevavanja, probi i nastupa.