Za više informacija

Ostvarimo kontakt

Adresa

Grad Benkovac

Email

info@bokun-ure-kulture.com

Kontakt - Ivana Mamić, voditeljica projekta

1 + 15 =

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost klape Asseria.